پرسپوليس ، پيروز ميدان خراسان شد 3_smal.gifتيم پرسپوليس در آغاز دومين هفته ليگ برتر در مقابل ابومسلم خراسان به برتري رسيد.
 تيم پرسپوليس كه ميهمان ابومسلم بود با گل دقيقه 10 رضا جباري به برتري رسيد.
تيم پرسپوليس در اين ديدار بسيار كم فروغ ظاهر شد و برخلاف بازي پيشين با ارائه يك بازي بسته نتوانست حتي تماشاگران طرفدار خود را در ورزشگاه تختي مشهد راضي كند . تماشاگران مشهدي از نحوه قضاوت داور اين ديدار به شدت اعتراض مي كردند ، به صورتي كه چندين بار با پرتاب بطري هاي آب و سنگ اعتراض خود را ابراز كردند.
در اين ديداربراي پرسپوليس در نيمه نخست سهراب انتظاري ،جايگزين علي سلماني شد و در نيمه دوم به ترتيب كريم باقري و پژمان چمشيدي به جاي جواد كاظميان و علييرضا امامي فر به ميدان آمدند. در تيم ابومسلم وحيد مظاهري در نيمه دوم به جاي حسين بادمكي به ميدان آمد ./
در حاشيه ديدار ابومسلم- پرسپوليس :
* حدود هزار نفر از تماشاگران مشهدي در پشت در هاي بسته استاديوم تختي ماندند و نتوانستند وارد ورزشگاه شوند.
* هواداران پرسپوليس در طي اين ديدار دو بار اقدام به پرتاب مواد منفجره كردند .
* ساعت ورز شگاه تختي شهر مشهد خراب بود و هيچ اقدامي در جهت تعمير آن از ناحيه مسولان ورزشگاه صورت نگرفته بود.
* با تاريك شدن هوا در 15 دقيه پاياني اين ديدار نور افكن هاي استاديوم روشن نشد كه تماشاگران را با مشكل مواجه كرده بود.
* عده از تماشاگران اين ديدار از روي بام منازل و ساختمان نيمه سازي در كنا ر ورزشگاه اين ديدار را تناشا مي كردند .
* پيرواني ، كاپيتان پرسپوليس با اتمام بازي پيراهن خود را به سمت هواداران اين تيم در ورزشگاه پرتاب كرد.
* با اتمام اين ديدار تماشگران در 10نقطه از ورزشگاه مبادرت به روشن كردن آتش نمودند.

شموشک ۲ - ۱ استقلال اهواز

شموشک پديده ليگ برتر

گل ها:استقلال اهواز:آدريانو آلوز

شموشک:ميثم بائو - مهدی زاده

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohammad

salam beh weblog man sar bezan va nazreto bago ok