ايران - کره شمالی

از آنجايكه برد پرسپوليس براي خيليها گران تمام شد.
و از آنجايكه پرسپوليس با اين برد زنگ خطر را براي ساير تيمها به صدا در اورد . ...

اول آقاي احمد زاده غير مستقيم ادعا كردند كه پرسپوليس دوپينگ كرده و بعد بعضي رسانه ها به اين مطلب دامن زدند و بر آن مهره تاييد زدند تا با اين كار ضعف خود را نمايان كنند.
نه اين پرسپوليس دوپينگ نكرده بود بلكه اتحاد و همدلي و تعصب در قبال هوادارن بود كه اين تيم را اين چنين دگرگون كرده بود .
به آقاي غمخوار پيشنهاد مي دهم براي اينكه صداي اينگونه افراد كم شود نه اين دفعه بلكه در پايان هر بازي بازيكنان دا وطلبانه آزمايش دوپينگ دهند .
تا همه هواداران سر بلند در مقابل اينگونه افراد باستند.

/ 3 نظر / 5 بازدید
lecce

می گم پيشنهادت را برای شادخوار ببخشيد غمخوار پست کن يکم اون قيافه عبوسش باز بشه