نتايج هفته دوم:

دوشنبه

*پرسپوليس ۱ - ۰ ابومسلم

*شموشک ۲ - ۱ استقلال اهواز

سه شنبه

*پگاه ۱ - ۰ پاس (گل:سيروس دين محمدی)(قابل توجه آقايانی که می گفتند پگاه ضعيف است)

*سپاهان ۱ - ۱ سایپا (گل سپاهان:بزيک)

*استقلال ۲ - ۲ برق شيراز(گلها:استقلال : مجيدی - مدافع برق...برق:عباسفر-جعفری)

*فولاد ۲ - ۱ فجر (گلهای فولاد:مومن زاده - سهراب بختياری زاده)

*ذوب اهن ۳ - ۰ پيکان (ذوب اهن مدعی قهرمانی است)

  نام تيم   بازی  برد  تساوی  باخت  تفاضل  امتياز ۱  پرسپوليس  ۲  ۲  -  -  ۷  ۶ ۲  ذوب آهن  ۲  ۲  -  -  ۴  ۶ ۳  فولاد  ۲  ۲  -  -  ۳  ۶ ۴  شموشک  ۲  ۱  ۱  -  ۱  ۴ ۵  استقلال اه  ۲  ۱  -  ۱  ۰  ۳ ۶  پيکان  ۲  ۱  -  ۱  ۲-  ۳ ۷  پگاه  ۲  ۱  -  ۱  ۵-  ۳ ۸  سپاهان  ۲  -  ۲  -  ۰  ۲ ۹  استقلال  ۲  -  ۲  -  ۰  ۲ ۱۰  پاس  ۲  -  ۱  ۱  ۱-  ۱ ۱۱  سایپا  ۲  -  ۱  ۱  ۱-  ۱ ۱۲  برق  ۲  -  ۱  ۱  ۱- ۱  ۱۳  فجر  ۲  -  -  ۲  ۳-  ۰ ۱۴  ابومسلم  ۲ -   -  ۲  ۳-  ۰

/ 0 نظر / 5 بازدید