سلام

بايد بگويم که بدليل مشکلات فنی ديروز را نتوانستم مطلب بنويسم .امروز هم نتوانستم .فقط پيروزی تيم ايران در مقابل لبنان را به شما تبريک می گويم . فردا حتما مطلب می نويسم.

/ 0 نظر / 5 بازدید