يک گزارش توپ توپ.حتما بخوانيد.خيلی جالبه!

سلطاني‌ كه‌ ديگر «ملك‌» ندارد         

وقتي‌ ساعتي‌ بعد از پايان‌ بازي‌ پرسپوليس‌پگاه‌ كه‌ توام‌ با پيروزي‌ استثنايي‌ سرخپوشان‌ با نتيجه‌يي‌ عجيب‌ و غريب‌ بود يكي‌ از خبرنگاران‌ بعد از تماس‌ با تلفن‌ همراه‌ علي‌ پروين‌ كه‌ در آن‌ ساعات‌ همراه‌ خانواده‌ در ويلاي‌ شخصي‌اش‌ در رامسر بسر مي‌برد متوجه‌ خاموشي‌ دستگاه‌ ارتباطي‌ شد. ناگزير با يكي‌ از نزديك‌ترين‌ دوستان‌ او تماس‌ گرفت‌ و متوجه‌ شوكي‌ شد كه‌ به‌ اين‌ طيف‌ وارد آمده‌ است‌.
اين‌ فرد نزديك‌ به‌ علي‌ پروين‌ كه‌ خبر از گفت‌وگوي‌ تلفني‌ با پروين‌ بعد از تمام‌ شدن‌ بازي‌ مي‌داد در پاسخ‌ به‌ سوال‌ خبرنگاري‌ كه‌ از او پرسيده‌ بود نظرت‌ درباره‌ اين‌ پيروزي‌ چيست‌? گفت‌: «ديگر همه‌ چيز تمام‌ شد، آنها هيچ‌ شانسي‌ براي‌ ما باقي‌ نگذاشتند.» اين‌ حرف‌ از زبان‌ آشنايي‌ بيرون‌ آمد كه‌ در تمام‌ منازعات‌ بين‌ باشگاه‌ و گروه‌ هفت‌ )همان‌ مرداني‌ كه‌ به‌ حمايت‌ از پروين‌ در اطراف‌ او جمع‌ شده‌ بودند( حاضر بود و در جريان‌ تمام‌ امور قرار داشت‌، او يكي‌ از كساني‌ بود كه‌ براي‌ پروين‌ به‌ دنبال‌ خريدن‌ امتياز تيمي‌مي‌گشت‌.
واقعيتي‌ كه‌ او بر زبان‌ آورد حكايت‌ از نتيجه‌يي‌ داشت‌ كه‌ حالا همه‌ به‌ آن‌ رسيده‌اند، چه‌ طرفداران‌ پرسپوليس‌، چه‌ مردان‌ حاضر در گروه‌ مديريتي‌ باشگاه‌ و چه‌ بازيكنان‌ و مديران‌ اپوزيسيون‌. اين‌ برد باعث‌ شد تا تمام‌ پيش‌بيني‌ها عوض‌ شود. در حالي‌ كه‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ اهالي‌ فوتبال‌ شروع‌ ليگ‌ را مترادف‌ با «رو» شدن‌ برگ‌ برنده‌ پروين‌ مي‌ دانستند اما در عمل‌ نتيجه‌يي‌ كه‌ به‌ دست‌ آمد به‌ آنها اين‌ امكان‌ را نداد كه‌ از برگ‌ برنده‌ سخن‌ بگويند. نتيجه‌ آن‌ قدر قاطع‌ بود كه‌ دهان‌ همه‌ را بست‌.
يكي‌ از نزديكان‌ پرسپوليس‌ حرف‌هاي‌ جالبي‌ را از زبان‌ بازيكنان‌ پرسپوليس‌ به‌ زبان‌ مي‌آورد، او نقل‌ مي‌كند: آنها بعد از پيروزي‌ فقط‌ از اين‌ حرف‌ مي‌زدند كه‌ ديگر هيچ‌ خطري‌ پرسپوليس‌ را تهديد نمي‌كند. آنها از اين‌ مي‌گفتند كه‌ ديگر تماشاگران‌ هم‌ پروين‌ را فراموش‌ كرده‌اند و بيشتر از آن‌ كه‌ به‌ ياد او باشند از تيمي‌ لذت‌ مي‌برند كه‌ در شروع‌ بازي‌ها يك‌ گام‌ رويايي‌ برداشت‌.
اما پروين‌ چه‌ مي‌گويد? او مثل‌ هميشه‌ با گفتن‌ جمله‌ «مباركشان‌ باشد» سعي‌ در بي‌اهميت‌ جلوه‌ دادن‌ موضوع‌ پرسپوليس‌ مي‌كند، اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ او نيز همانند خيلي‌ها شوكه‌ شده‌ است‌. در واقع‌ او هم‌ خيال‌ مي‌كرد كه‌ با شروع‌ بازي‌ها هواداران‌ پرسپوليس‌ خيلي‌ زود و با نخستين‌ سدي‌ كه‌ سر راه‌ تيمشان‌ «سبز» شود به‌ ياد او مي‌افتند و تيم‌ را تحت‌ فشار قرار مي‌دهند. اما پرسپوليس‌ چنان‌ خوب‌ بازي‌ كرد و نتيجه‌يي‌ را بر جاي‌ نهاد كه‌ ديگر فكر كردن‌ به‌ پروين‌ هم‌ امكان‌پذير نيست‌.
آنهايي‌ كه‌ روز جمعه‌ در استاديوم‌ آزادي‌ بودند به‌وضوح‌ ديدند و شنيدند كه‌ چه‌ اتفاقي‌ رخ‌ داد. جمعيتي‌ بالغ‌ بر 40 هزار تماشاگر در اغلب‌ دقايق‌ بازي‌ پرسپوليس‌ را فرياد مي‌كردند، تنها در چند دقيقه‌ قبل‌ از شروع‌ بازي‌ و در دقايقي‌ محدود پس‌ از گل‌ تساوي‌ پگاه‌ صداي‌ «سلطان‌ علي‌ پروين‌» به‌ گوش‌ مي‌رسيد، بعد از آن‌ ديگر هيچ‌ خبري‌‌ از پروين‌ نبود كه‌ نبود.
مردي‌ كه‌ از سال‌1349 به‌ پرسپوليس‌ آمد و از سال‌ 1355،كاپيتان‌ اين‌ تيم‌ شد و از سال‌ 1360 در نقش‌ مربي‌ بازيكن‌ سرخ‌ها قرار گرفت‌ و از سال‌ 1366 فقط‌ مربي‌ آنها شد و بيشتر از سه‌ دهه‌ همراه‌ آنها بود و بيشتر از دو دهه‌ پادشاه‌ «سرزمين‌ قرمز» بود حالا به‌ همين‌ راحتي‌ از ياد تمام‌ آنهايي‌ كه‌ بشدت‌ روي‌ حمايتشان‌ حساب‌ مي‌كرد، رفته‌ است‌.
يكي‌ از اطرافيان‌ او خبر از احتمال‌ منصرف‌ شدن‌ پروين‌ از تيمداري‌ مي‌دهد. او مي‌گويد: با اين‌ شرايط‌ ديگر به‌ صلاح‌ نيست‌ كه‌ پروين‌ تيمي‌ را راه‌اندازي‌ كند. در حقيقت‌ او از شرايطي‌ مي‌گويد كه‌ در آن‌ بيم‌ خردشدن‌ اعتبار پروين‌ مي‌رود. در اين‌ اوضاع‌ كه‌ پرسپوليس‌ تبديل‌ به‌ حرف‌ اول‌ فوتبال‌ ايران‌ شده‌ كدام‌ هواداري‌ پرسپوليس‌ را رها مي‌كند تا براي‌ تشويق‌ و حمايت‌ از تيمي‌ كه‌ پروين‌ دارد و مثلا در زير گروه‌ بازي‌ مي‌كند به‌ پشتيباني‌ از پروين‌ برخيزد?
برد تبليغاتي‌ پرسپوليس‌ نظر هواداران‌ را بشدت‌ عوض‌ كرده‌ است‌، روي‌ صندلي‌هاي‌ آزادي‌ و در تمام‌ مكان‌هايي‌ كه‌ در تسخير پرسپوليسي‌ها بود، مي‌شد براحتي‌ اين‌ زمزمه‌ را كه‌ از اواسط‌ نيمه‌ دوم‌ شروع‌ و در اواخر بازي‌ تبديل‌ به‌ فرياد شده‌ بود ، شنيد: كاش‌ پروين‌ زودتر مي‌رفت‌، اگر زودتر رفته‌ بود حالا پرسپوليس‌ حداقل‌ يكي‌، دوبار ديگر قهرمان‌ آسيا هم‌ شده‌ بود.
... و اين‌ به‌ معناي‌ فراموش‌ كردن‌ پروين‌ است‌، آن‌ هم‌ در شرايطي‌ كه‌ هيچ‌ جبري‌ در كار نيست‌.
اما در اين‌ ميان‌ مي‌توان‌ به‌ خبر ديگري‌ توجه‌ كرد كه‌ به‌ گوش‌ مي‌رسد، خبر اين‌ است‌: «پروين‌ رفته‌ رفته‌ در حال‌ راضي‌ شدن‌ است‌ براي‌ آن‌ كه‌ پست‌ مديريت‌ فني‌ را قبول‌ كرده‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ مدير فني‌ برگردد، او نمي‌تواند به‌ اين‌راحتي‌ دل‌ از تيمي‌ كه‌ روزگاري‌ تصور مي‌شد سندش‌ به‌ نام‌ او خورده‌ است‌، بكند و از آن‌ دور شود. اما آيا او راضي‌ مي‌شود در پستي‌ كار كند كه‌ خودش‌ آن‌ را با لفظ‌ «دكور» خطاب‌ مي‌كرد؟
به‌ نظر مي‌رسد دوران‌ پروين‌ ديگر تمام‌ شده‌ است‌ واين‌ واقعيت‌ را بايد باور كرد و بايد به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد اين‌ پرسپوليس‌ بود كه‌ به‌ سايرين‌ وجهه‌ مي‌داد و آنها را صاحب‌ اسم‌ و رسم‌ مي‌كرد، در اين‌ ميان‌ پرسپوليس‌ است‌ كه‌ زنده‌ مي‌ماند و او به‌ جلو هم‌ حركت‌ مي‌كند، با سرعت‌ هم‌ به‌ پيش‌ مي‌رود.
پرسپوليس‌ در روز نخست‌ كاري‌ كرد كه‌ تمام‌ نگاهها را به‌ سوي‌ خود جلب‌ كرد و هر روز كه‌ بگذرد و اين‌ نتايج‌ ادامه‌ پيدا كند، پروين‌ بيشتر فراموش‌ مي‌شود تا در نهايت‌ به‌ تاريخ‌ بپيوندد، مردي‌ كه‌ البته‌ در دل‌ تاريخ‌ ورزش‌ همواره‌ جاي‌ بزرگي‌ دارد، جايي‌ كه‌ شايد تا چندين‌ و چند دهه‌ و شايد تا چند قرن‌ هم‌ كسي‌ حتي‌ توان‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ آن‌ را هم‌ نداشته‌ باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید