بررسی علل قطع همکاری کخ با تیم استقلال:مربی آلمانی چرا ناکام ماند؟

قسمت دوم
تا هفته های اول هیچ مشکلی پیش نیامد اما آرام آرام رگه های اختلاف نمایان شد .قلعه

نوعی که تیم را در نبود پور حیدری به قهرمانی جام حذفی رسانده بود به مرور با کخ مشکل

پیدا کرد و مشخص شد ۲ پادشاه آبی در یک اقلیم نمی گنجند . اختلاف قلعه نوعی و کخ تا آنجا

پیش رفت که به اظهارنظرهای صریح و مستقیم این دو در مورد همدیگر منجر شدو در نهایت فتح

الله زاده که نمی توانست از صدها هزار دلار قرارداد با کخ صرف نظر کند و عذر او را در همان

ابتدای کار بخواهد ، قلعه نوعی را بصورتی غیر مستقیم طرد کردو با اهدای عنوان مشاور به او

نوعی وی را از کادر فنی بیرون راند.ضمن آنکه به هیچ عنوان قصد نداشت تا قلعه نوعی پس از

خروج از کادر فنی بصورت یک متخاصم مقبل باشگاه بایستد و جبهه گیری کند عنوان مشاور

باشگاه بهترین گزینه مدیر باشگاه برای چنین روزهایی بود و اتفاقا کاملا هم کارگر افتاد.   
نویسنده : hadi ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢