دهكده پرسپوليس    


پرسپوليس - فجرسپاسی

ذوب آهن - سپاهان


پرسپوليس امروز سومين ۳ امتياز خود را بدست می آورد تا اين تيم دست نيافتنی شود.شك نكنيد.

و اما در مورد پروين...

پروين گفته كه استقبال تماشاگران از بازيهای آذربايجان باعث شده تا من اين تيم را پيگيری كنم بايد خدمت جنابعالی عرض كنم اگر از بازيهای شما ۵ هزار نفر استقبال می كنند از بازيهای پرسپوليس واقعی ۵۰ هزار نفر مراجعه می كنند.

پس بهتر است دهان گراميتان را ببنديد.

  
نویسنده : hadi ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢